Gecertificeerde koeltechnieker

Om koeltechnische handelingen te mogen stellen en om met koudemiddel te mogen werken, moeten zowel de technieker als het bedrijf waarvoor de technieker werkt gecertificeerd zijn. De wetgeving die dit voorschrijft is Europees en is dus van toepassing op de volledige Europese Unie. 
 
Er bestaan 4 categorieën van Europese certificaten voor koeltechniekers, afhankelijk van de werkzaamheden die de koeltechnicus uitvoert aan koelinstallaties. De erkende koeltechnicus mag alleen de werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die vermeld staan op zijn certificaat.

Categorie I    
Een persoon met deze categorie van certificaat mag alle werkzaamheden (installatie, reparatie, onderhoud, terugwinning, lekkagecontrole en buitendienststelling) uitvoeren aan alle koelinstallaties, ongeacht de koelmiddelinhoud.
 

Categorie II    
Een persoon met deze categorie van certificaat mag koelinstallaties installeren, repareren, onderhouden of buitendienststellen en ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of, om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg. Ook de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles mogen uitgevoerd worden, op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.
 

Categorie III    
Een persoon met dit certificaat mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg.
 

Categorie IV    
Een persoon met dit certificaat mag de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.
 
 
 


* U moet ingelogd zijn om bestanden te kunnen downloaden. Maak nieuwe account aan.