Deze algemene voorwaarden gelden tussen :

Elke bezoeker van deze site en de verantwoordelijke voor deze site, zijnde:

FRIXIS VZW

Sociale zetel:  Industrielaan 4, 9320 Aalst
BTW:  BE 0410.813.905

Contactgegevens:
Frixis vzw
Industrielaan 4
9320 Aalst
info@frixis.be
02 215 18 34


Intellectuele eigendom van inhoud van de site
Alle teksten, foto’s en andere data van gelijk welke aard zijn vanaf de datum van publicatie eigendom van Frixis vzw. Niets van de inhoud van deze site mag door derden worden ontleend, gebruikt of verhandeld zonder vooraf schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen.


Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site
De inhoud van de site wordt door de medewerkers van Frixis vzw samengesteld en online gezet. Daarbij streeft men ernaar om maximaal de deontologische en ethische waarden na te leven. Indien echter door foute bron of vergissing de inhoud niet correct mocht blijken, dan zal die op vraag van de bezoeker, klant of iedere andere belanghebbende, worden verwijderd of rechtgezet zonder recht op enige schadevergoeding.


Registratie van zoekertjes door derden
Via Start 2 Cool kunnen scholen, studenten, leerkrachten, bedrijven en andere spelers uit de koeltechnische sector zich registreren met het doel stage(s) in de koeltechnische (of aanverwante) sector en/of koeltechnische materiaal aan te bieden of te zoeken. Daarom kunnen gebruikers op sommige plaatsen op de website zelf een vrijwillige bijdrage leveren aan de website. De informatie die in deze bijdragen geuit worden, zijn in eigen naam en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker waarbij Frixis hiervoor niet verantwoordelijk kan gehouden worden. Frixis behoudt zich ten allen tijde het recht om door gebruikers aangeboden informatie te verwijderen, bijvoorbeeld indien deze in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de overeengekomen voorwaarden.


Initiatie door de bezoeker van enige actie of transactie op de website veronderstelt dat hij zich schikt naar deze Algemene Voorwaarden en zijn verschillende onderdelen en geen eigen voorwaarden aanbrengt. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van het bezoek van, of interactie met deze site mochten rijzen, kunnen enkel door de rechtbanken van Kortrijk, België worden beslecht.


Voor meer details verwijzen we eveneens naar onderstaande pagina's ter aanvulling van deze algemene voorwaarden:

Privacy Policy
Disclamer