LMRA

LMRA staat voor Laatste Minuut Risico Analyse of Last Minute Risk Analysis.
Het is de manier om de risico’s van de werkzaamheden die uitgevoerd worden te beoordelen. Men dient een LMRA uit te voeren bij het starten of hervatten van de werkzaamheden of wanneer er iets werd veranderd aan de werksituatie.
 
Een LMRA wordt uitgevoerd om veiligheidsrisico's tot een minimum te herleiden en een veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen. Er moet op basis van de analyse ook bekeken worden of er voldoende maatregelen zijn genomen om ongevallen te voorkomen.
 
Er bestaan verschillende LMRA checklists. Deze peilen naar het volgende:

 • De gezondheid van diegene die de werken gaat uitvoeren
 • De informatie over de uit te voeren werkzaamheden
 • De werkplek en de veiligheid ervan
 • De veiligheidsprocedures en de kennis ervan
 • De mogelijke risico's bij het uitvoeren van de werkzaamheden
 • De veiligheidsmiddelen en PBM
 • Het gereedschap nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden
 • De keuring van de middelen die gebruikt moeten worden
 • Hoe risico's kunnen geminimaliseerd worden
 • Wat te doen als er iets fout loopt
 • ...
 
In geval van twijfel over één of meerdere van deze punten is het belangrijk dat de situatie wordt besproken met de leidinggevende, dat er indien nodig aanpassingen worden uitgevoerd en dat er opnieuw een LMRA wordt gedaan.
 


* U moet ingelogd zijn om bestanden te kunnen downloaden. Maak nieuwe account aan.