Lekdetectiesysteem

Aan de hand van het type koudemiddel, de GWP-waarde van dat koudemiddel en de hoeveelheid van dat koudemiddel kan je berekenen wat de CO2-equivalent is van het koudemiddel in een installatie. Eén kilogram CO2-equivalent staat gelijk aan de broeikaswerking van 1 kilogram CO2. 
 
Het CO2-equivalent wordt voornamelijk in de wetgeving gebruikt. Zo is het verplicht vanaf een bepaalde hoeveelheid CO2-equivalent, de installatie jaarlijks (of sneller) te controleren op lekken of de installatie te voorzien van een permanent lekdetectiesysteem.
 
Hoe dit systeem werkt, hangt af van het type koudemiddel in de installatie. Het systeem zorgt ervoor dat de eigenaar van de installatie en/of het installatiebedrijf een melding krijgt wanneer de installatie lekt
 
Dergelijke systemen zijn meestal verplicht voor installaties met veel koudemiddel, met een koudemiddel dat heel schadelijk is of beide.
 


* U moet ingelogd zijn om bestanden te kunnen downloaden. Maak nieuwe account aan.