Project ESF 2023

Afgelopen jaar werkte Frixis mee aan het ESF project "Opleidingen van de toekomst" - Energie.
Als partner van het luik warmtepompen en lid van diverse klankbordgroepen willen wij tegemoeten aan de noden van de sector.

Het project "Opleidingen van de toekomst" is een samenwerking van 17 organisaties waarbij
Green Energy Park optrad als trekker en o.a. FRIXIS een actieve rol als partner op zich nam.
Het project bestaat in zijn totaliteit uit 5 sub-thema's met daarbinnen 9 opleidingen.

U kan alle noodzakelijke info en opleidingen terugvinden via deze link.